KOE vaalit käynnissä nyt

Aika: 1.-16.10.2019

"KOE opiskelijakunnan edustajistovaalit ovat nyt käynnissä. Hae mukaan sosterkan omalle listalle "KOE Orannsi Vallankumous" 16.10. mennessä ja ole osa joukkoa, joka päättää maailmaa mullistavista asioista. :D

 

LUE ALTA LISÄTIETOA AIHEESTA

_______________________________-


Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät 1.1.2020 uudeksi LAB ammattikorkeakouluksi. Fuusion yhteydessä myös Opiskelijakunnat LAMKO ja SAIKO yhdistyvät uudeksi KOE Opiskelijakunnaksi. Opiskelikunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon valitaan 20 varsinaista ja 10 varaedustajaa  vuosittain järjestettävissä vaaleissa vuoden toimikaudeksi. 

Edustajisto päättää opiskelijakunnan isoimmat linjat mm. toimintavuoden budjetista ja toiminnan yleislinjoista, henkilövalinnoista, poliittisista linjauksista ja isoista talouspäätöksistä. Siis käytännössä kaiken jolla on jotain merkitystä.

KOE opiskelijakunnan edustajistovaalit ovat käynnissä nyt.  Vaalit alkavat ehdolleasettumisista, joka on  1.-16.10. Edustajistovaaleissa on käytössä listavaali eli lyhykäisyydessään se tarkoittaa, että jokainen ehdokas on joko yksin tai yhdessä muiden kanssa (1-20 hlöä) samalla listalla, joka sovitaan ehdolle asettuessa. Kaikki samalla listalla olevat keräävät yhteistä äänipottia, josta listalta eniten ääniä saanut saa kaikki listan äänet, toiseksi eniten kerännyt puolet äänistä, kolmanneksi eniten ääniä kerännyt 1/3 ja niin edelleen. 

Kun vaalit sitten käydään ja tulokset selviävät niin lopullinen edustajisto selviää sen perusteella ketkä 20 ovat keränneet eniten ääniä. Tätä varten on varsin kannattavaa muodostaa iso ja houkutteleva vaalista, joka kerää paljon ääniä sillä yksin ollessaan ehdokkaiden äänisaalis voi jäädä pienemmäksi, ja läpipääsy siten on epävarmempaa. 

Sosiaali- ja terveysalalla oma Oranssi Vallankumous-lista


Myös Sosiaali- ja terveysalalle on muodostettu oma lista. Lähdimme leikkisän vakavamielisesti liikkeelle ja perustimme "KOE Oranssi Vallankumous - Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden lista" nimisen listan. Listalle ovat tervetulleita kaikki sosterkan opiskelijat.

Oranssi Vallankumous on lista, joka haluaa tehdä rohkeita päätöksiä, olla keskustelun herättäjä, uudistaa ja haastaa opiskelijakunnan toimintaa ja päättäjiä tekemään viisaita päätöksiä unohtamatta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tärkeitä asioita. Olemmekin ensisijaisesti sote opiskelijoiden edunvalvoja ja äänitorvi myös opiskelijakunnan puolelle. 

Oranssin Valllankumouksen linjapaperi ja poliittiset tavoitteet muodostetaan yhdessä ehdokkaiden kanssa, ja se julkaistaan ennen edustajavaaleja. Edustajistovaalit järjestetään 30.10.-6.11. Tule siis nyt mukaan ehdokkaaksi ja pääse vaikuttamaan listan toimintaan heti alusta lähtien. 

Listan vastaavana toimii Janne Siltanen häneen voi olla yhteydessä, jos haluat lisätietoja tai päästä mukaan listalle, joko suoraan janne.siltanen@student.lamk.fi tai listan yhteissähköpostin kautta KoeOranssiVallankumous@gmail.com.