top of page

Mikä ihmeen LASOLA?

LASOLA on vuonna 2018 perustettu sosterkkalaisen ikioma opiskelijayhdistys LAB-ammattikorkeakoulussa. LASOLAn operatiivista toimintaa pyörittää hallitus, jonka esittelyt ja yhteystiedot löytyvät näiltä nettisivuilta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan jäsenille avoimessa syyskokouksessa. LASOLA on taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäinen järjestö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koulun, paikallisten työntantajien kanssa sekä muiden edunvalvontajärjestöjen kanssa.

Miksi opiskelijayhdistys?

Sosiaali- ja terveysalalle on tärkeää olla oma yhdistyksensä LABissä. Valtakunnallinen sote-alan opiskelija-aktiivitoiminta on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Tämä on tervetullut vastaus suuriin muutoksiin, mitä alaamme tällä hetkellä kuohuttaa. Tämä kaikki vaikuttaa myös opiskelijaan. LASOLA on mukana varmistamassa, että sosterkkalaisten ääni kuuluu koulun päätöksissä sekä tuomassa opiskelijoita yhteen työelämän ja koulun kanssa. Tätä tukeaksemme järjestämme erilaisia tapahtumia ja kohtaamisia, aina hauskanpidosta asiantuntijaluentoihin.

Miten vaikutamme?

LASOLA muodostaa yhdessä muiden LABin opiskelijayhdistysten kanssa Lahden opiskelijayhdistykset LAHOn, jonka yhteisäänellä vaikutamme paikallisiin päättäjiin. Yhdessä muiden sote-alan opiskelijajärjestöjen, Tehyn opiskelijayhdistyksen ja TaSo ry:n kanssa pystymme ottamaan kantaa ja vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin myös valtakunnallisella tasolla. Mitä enemmän jäseniä taustallamme on, sitä herkemmin ääntämme kuunnellaan! LASOLAn hallitus tapaa koulun henkilökuntaa säännöllisesti sekä osallistuu sote-alan työryhmiin jäsentensä edustajana.

bottom of page