top of page

LASOLA ry toimii Lahdessa opiskelevien sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhdyssiteenä sekä jäsentensä koulutuspoliittisena edunvalvojana ja viestinviejänä työelämän, koulun ja opiskelijan välillä. 

LASOLA ry
LASOLA ry
LASOLA ry
bottom of page